Arbeidsdeskundig onderzoek.

Wanneer er sprake is van (dreigend) langdurig verzuim, onduidelijkheid over de belastbaarheid en/of als de re-integratie vastloopt, kan een werknemer worden aangemeld voor een onderzoek door de arbeidsdeskundige. W&O heeft hiervoor een eigen arbeidsdeskundige in dienst.

Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk en objectief onderzoek, waarbij de arbeidsdeskundige binnen de toetsingskaders van het UWV en op basis van informatie van de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts adviseert over arbeid- en re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer in het 1e en/of 2e spoor.

Hoe werkt het?

Een werkgever kan het arbeidsdeskundig onderzoek inzetten gedurende de gehele periode van de loon doorbetalingverplichting. Tijdig inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek is belangrijk als bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim de volgende vragen aan de orde zijn:

  • Is mijn werknemer nog in staat om zijn/haar eigen functie/werkzaamheden te verrichten?
  • Zijn de werkzaamheden die mijn werknemer verricht passend of redelijkerwijs passend te maken?
  • Kan mijn werknemer binnen mijn organisatie andere werkzaamheden verrichten?
  • Als binnen de eigen organisatie geen re-integratiemogelijkheden meer aanwezig zijn:
    Kan de medewerker passend werk verrichten bij een andere werkgever?
  • Welke stappen dienen werkgever en werknemer te zetten om dit te realiseren?

Rapportage

De arbeidsdeskundige verwoordt het onderzoek en de daaraan verbonden conclusies en adviezen in een uitgebreide rapportage. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft u en uw werknemer inzicht in de verzuimcasus en biedt u een uitgangspunt voor het vervolg van het re-integratietraject. Daarnaast is de rapportage ‘arbeidsdeskundig onderzoek’ een belangrijk document voor uw verzuimdossier, dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en het ontslagrecht.