2e spoor re-integratie.

Wanneer Spoor 2?

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet er vanuit de Wet Verbetering Poortwachter eerst worden gekeken of deze persoon zijn huidige of een andere beschikbare functie binnen de organisatie kan invullen (1e spoor). Is dit niet mogelijk? Dan moet elders worden gezocht naar een passende functie, dit wordt het 2e spoor genoemd. 

Indien na 1 jaar ziekte nog geen terugkeer in spoor 1 is gerealiseerd dient spoor 2 in ieder geval ingezet te worden. Eerder mag dus ook, maar indien bij de eerstejaarsevaluatie nog geen resultaten in spoor 1 zijn geboekt wordt geadviseerd ook re-integratie spoor 2 te starten.

De kansen verschillen per kandidaat. Beperkingen en dus ook de mogelijkheden zijn immers verschillend. Daarnaast spelen ook de ‘gewone’ factoren een rol zoals leeftijd, achtergrond, motivatie, ervaring, opleiding de lokale arbeidsmarkt, etc.

Wat zijn de voordelen en kansen van zo’n traject voor de werknemer en werkgever?

Het voordeel voor de werknemer is dat deze middels een spoor 2 traject deskundige begeleiding krijgt en kan focussen op nieuwe mogelijkheden. Werknemers moeten zich wel voorbereiden op moeilijke momenten. Het gaat niet vanzelf, ook een succesvol traject kent vaak teleurstellingen. Als het even tegen zit is het soms lastig om de moed er in te houden, zeker wanneer de nieuwe baan even op zich laat wachten. Werkgever zet een adequaat spoor 2 traject in door deze uit te laten voeren door een re-integratie deskundige van W&O.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met W&O.

Telefoonnummer 0591 – 311 748